Vuokrauskokemus, Digitaalinen sopimus

Parempi vuokrauskokemus ymmärrettävällä digitaalisella sopimuksella

Kirjoittanut Akseli Lehtonen on June, 13 2019
Contract_tp-1

Vapaa-ajan vuokraamoliiketoiminnassa on tärkeää nähdä vuokraus osana isompaa vapaa-ajan kokemusta, oli kyseessä sitten laskettelu, surffaus, SUP lautailu, pyöräily tai mikä tahansa. Normaalisti ihmiset haluavat nauttia vapaa-ajastaan ja sopimusepäselvyydet harvoin tukevat tuota tavoitetta. Tämä artikkeli käsittelee vuokrasopimusta asiakkaan näkökulmasta.

Mistä vuokrauskokemus muodostuu?

Vuokrasopimus ei yleensä aiheuta riemunkiljahduksia tai saata ihmisiä innostuksen partaalle, mutta se on välttämätön osa vuokrausta. Yleisesti, sopimus on suostumus yhteisiin pelisääntöihin kahden tai useamman osapuolen välillä ja velvoittaa osapuolet toimimaan sopimusehtojen määrittämällä tavalla.

Astu asiakkaan saappaisiin - ymmärrettävyydellä on väliä

Kuluttajat kokevat aina jonkin asteista riskiä, kun he tekevät ostoksia tai tässä tapauksessa vuokraavat tavaroita. Erityisesti jos kuluttaja vuokraa vieraassa maassa ensimmäistä kertaa, saattaa tämä kokea riskin normaalia korkeammaksi vieraan ympäristön takia. Ihmiset saattavat miettiä etukäteen asioita kuten:

  • Mitä jos rikon vuokratuotteen?
  • Mitä jos loukkaan itseni?
  • Mitä jos vuokratuote ei vastaakaan odotuksiani?
  • Mitä jos tulen huijatuksi?
  • Mitä jos matkani peruuntuu?
  • Mitä jos sää ei ole suosiollinen

Kuten huomaatte, on lukemattomia asioita, joita kuluttajat saattavat murehtia. Jotkut vähemmän relevantteja ja toiset erittäin relevantteja huolenaiheita. Vaikka pelot saattaisivat maalaisjärjellä kuulostaa liioittelulta, tunteet ovat oikeita ja asiakaspalvelijana niitä tulee kunnioittaa. Yrittäjän vastuulla on yrittää löytää keinoja, joilla asiakkaan oloa voidaan tehdä mukavammaksi ja koettua riskiä pienentää. Koetun riskin tasoon vaikuttaa moni asia, mutta sopimuksen ja velvoitteiden ymmärrettävyys ovat merkittävässä roolissa vähentämässä asiakkaan koettua riskiä.

Rentlen digitaaliset sopimukset ovat dynaamisia - mitä se tarkoittaa?

Sana “sopimus” herättää kuvan paperisista sivuista täynnä pienellä fontilla kirjoitettua tekstiä, jota muiden kuin juristien on lähes mahdoton ymmärtää. Erään tutkimuksen mukaan 96% tutkimukseen osallistuneista ihmisistä oli sitä mieltä, että sopimuksia ja lakidokumentteja voisi parantaa. Olemme samaa mieltä ja siksi aloimme tekemään sopimuksista ymmärrettävämpiä. Rentlen sopimukset ovat dynaamisia, mikä tarkoittaa, että niiden sisältö ja muoto vaihtelee:

  • Asiakkaan kielipreferenssin mukaan
  • Vuokrattavan tuotteen yksilöllisten käyttöehtojen mukaan
  • Sopimuksen lukuun käytettävän laitteen mukaan
  • Sen mukaan tehdäänkö vuokraus liikkeessä vai verkossa

Miten vuokrasopimuksen ymmärrettävyyttä voi kasvattaa?

Sopimusten tulee olla helposti ymmärrettäviä, koska ne toimivat osapuolten oikeusturvana. Miten kukaan voisi pitää kiinni oikeuksistaan, jos ei ymmärrä niitä? Dynaaminen sopimus muokkautuu kontekstin mukaan, jolloin sopimus ei sisällä epäoleellista sisältöä. Digitaalisuus mahdollistaa sopimuksen sisällön rikastamisen esimerkiksi videoiden tai kuvien muodossa.

Vuokraamossa käytettävä aika putoaa digitaalisen sopimuksen ansiosta, sillä sopimusehdot on voitu hyväksyttää asiakkailla jo etukäteen. Näin ollen jonotusajat lyhenevät. Bonuksena säästät luontoa eikä sinun ei tarvitse enää murehtia paperisten sopimusten säilyttämiseen liittyvistä asioista.

Verkossa sopimuksen ymmärrettävyyden merkitys korostuu, koska asiakas joutuu tulemaan toimeen ilman asiakaspalvelijan apua. Asiakkaiden ohjaaminen verkkoon tekemään varauksia ja ostoksia on liiketoiminnan kannalta erittäin kannattavaa, mutta hyötyjen saavuttamiseksi on pidettävä huoli siitä, ettei asiakas lopeta vuokrauksen tekemistä kesken. Helposti ymmärrettävä vuokrasopimus on tärkeä osa jouhevaa vuokrauskokemusta verkossa.

Missiomme on luoda onnistuneita ja ongelmattomia vuokrauksia. Uskomme, että digitaaliset sopimukset ovat yksi keskeinen keino, jolla onnistumme.

Katso miten digitaalinen vuokrasopimus toimii

Recommended Articles

Recommended Articles

Subscribe and stay up to date